Taktvätt Bromma

Rengöring av tak på rätt sätt

Att tvätta taket regelbundet är viktigt. Mossa, alger och smuts kan skada takmaterialet och försämra dess funktion vilket kan leda till fukt- och vattenskador. Om man rengör taket när det behövs så kommer det hålla längre. Taktvätt är ett kostnadseffektivt sätt att ta hand om sitt hus.

Ett tak som tvättas regelbundet är dessutom mer estetiskt tilltalande och kan påverka husets värde vid försäljning eller uthyrning. 

Vi kan hjälpa till med säker och effektiv taktvätt, kontakta oss!


Taktvätt Bromma

Säker och effektiv takrengöring

Det är viktigt att man tvättar taket på rätt sätt. Gör man fel finns det risk att man gör mer skada än nytta. Framförallt kan det vara farligt att gå upp och tvätta ett tak om man inte har rätt utbildning eller säkerhetsutrustning såsom sele, hjälm och linor. Man bör även vara medveten om de ledningar som kan finnas på taket och se till att man inte kommer i kontakt med dem. 

Eftersom takarbete är riskfyllt är det alltid bäst och säkrast att låta kompetenta yrkespersoner sköta sådant som takrenovering, taktvätt och takläggning. Att anlita en firma som är specialiserade på tak är ett bra sätt att se till att taktvätten sker på ett tryggt och korrekt sätt. 

När man tvättar ett tak är det bra att ha tillgång till högtrycksspruta och takborst för att kunna ta bort smuts och påväxt. Man behöver ha rätt teknik och ett mycket lågt tryck i högtryckssprutan för att inte råka spruta in vatten mellan pannorna på ett tegeltak, spola bort färg på plåttak eller skada beläggningen på ett papptak. Kemikalierna man använder bör vara anpassade för det materialet som man tänker rengöra. 

Vi tvättar plåt-, tegel- och papptak

Vi rengör ditt tak oavsett vilken typ av takmaterial det handlar om. Våra medarbetare är rutinerade och har bra kunskap om vilka metoder och medel som fungerar bäst. När de rengör ditt tak kan de även se om det finns något annat som behöver göras på taket. Ibland kan man behöva byta ut eller renovera vissa delar som exempelvis stuprör eller plåtdetaljer. 

Kontakta oss och beställ offert på takrengöring!

Spara pengar med taktvätt

Även om de har olika livslängd sinsemellan så har alla tak möjlighet att hålla i flera decennier om de tas omhand på rätt sätt. Att tvätta taket regelbundet är en del av det nödvändiga underhåll som krävs för att taket skall vara helt och stabilt. Papptak har förmåga att hålla i trettio år, plåttak i femtio år och tegeltak i hela hundra år. 

Att slarva och inte ta hand om sitt tak kan bli mycket dyrt. Att byta ut och lägga om ett tak är betydligt mer kostsamt än att ta hand om det taket som man redan har. Alla tak behöver läggas om någon gång men det är förargligt att behöva lägga om ett tak som skulle hållit sig intakt längre med rätt typ av underhåll. 

Ett välfungerande tak hjälper dessutom att hålla nere värmekostnaderna då det inte släpper ut lika mycket värme som ett trasigt tak.

Vi rengör ditt tak oavsett sort